radon

Sådan kan du måle niveauet af radon i din bolig

Sådan kan du måle niveauet af radon i din bolig

Radon er en radioaktiv gasart, der findes naturligt i jorden. Derfra kan den komme ind i vores boliger, hvis gulvene ikke er tætte nok. Det er selvsagt ikke godt, hvis der er for høje koncentrationer af en radioaktiv gas i vores boliger. Hvert år leder den til flere hundrede tilfælde af lungekræft. Er du nervøs for, at der trænger radon ind i din bolig, er det vigtigt, at du får det testet. Dermed ved du, om du skal gøre noget for at forhindre radon i at komme ind eller ej. 

Det er faktisk ikke særlig svært for dig at teste for radon og er noget, som du kan gøre derhjemme. Du kan købe et testsæt på radonhuset.dk. De har et elektronisk måleapparat, som du kan lægge i de rum, som du bruger mest. Det vil typisk være stuen, soveværelset og børneværelserne. 

For at få det mest korrekte resultat bør du måle over en periode på to måneder i fyringssæsonen. Når du varmer boligen op, skaber det nemlig et lille undertryk, der gør, at der bliver suget mere radon ind i boligen. Derudover lufter vi typisk også mindre ud om vinteren, hvilket selvfølgelig også er med til at hæve niveauet af radon. 

To måneder kan lyde af meget. Det skyldes, at niveauet af radon kan variere fra den ene dag til den anden, og det vil derfor være mere korrekt på den måde. I nogle tilfælde er det dog også nok, at du bare måler i en uge. Hvis gennemsnittet for ugen er langt under minimumsværdierne, behøver du ikke at være bekymret. Ugemålinger har dog en usikkerhed på 20 %. Ligger dine målinger på grænsen, bør du derfor foretage en længere måling. 

Sundhedsstyrelsen og verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler, at der ikke er en højere koncentration af radon end 100 Bq/m3. Er niveauet mellem 100 og 200 Bq/m3, vil det kun kræve mindre tiltag at sænke det. Er det højere end 200, bør du tage mere seriøse metoder i brug til at sænke det.