E cigaret

En E cigaret er til gavn for dig og andre

En E cigaret er til gavn for dig og andre

Det er ganske forståeligt, hvis du undrer dig over, hvordan du tror, at E cigaretter kan være til gavn for andre end den person, der damper?

Specielt hvis vedkommende er begyndt at dampe på en e-cigaret fremfor at ryge tobak, så er den ganske givende fordel jo til at tage at føle på: Vedkommende bliver sundere af at dampe fremfor at ryge, og kunne man måle et livsbarometer i personen, så ville man med største sandsynlighed kunne se, at vedkommendes liv langsomt blev forlænget, fremfor hvis vedkommende fortsatte med at ryge usund tobak.

Men faktisk gør brugeren af e-cigaretter noget godt for ikke bare sig selv, men også vedkommendes direkte og indirekte omgivelser, og det er dét emne, som vi vil beskrive lidt nærmere i denne artikel, så du kan se, hvor omfangsrige fordele der bliver spredt som en positiv sommerfugleeffekt ved at dampe.

For du kender nok udtrykket “passiv rygning”, og det er ikke noget, man skal spøge med eller negligere. Når man er i nærheden af andre, der ryger, eller endnu være, befinder sig i et tilrøget lokale, hvor der ryges tobak, så får man indåndet alle de farlige giftstoffer ved rygningen, som ellers var forbeholdt rygeren selv.

Den slags kan komme op på at ramme de andre lige så hårdt som den aktive ryger. Og forestil dig så lige, at man ryger nær børn, som jo ikke har et aktivt valg at gøre her?

Desuden er det til gavn for miljøet, at man ikke ryger. Blandt andet cigaretskodder forurener en del del, især når de bliver smidt på gaden eller i naturen, og hvis man er rigtig uheldig starter man så en skovbrand.

På et samfundsplan så sparer man en masse udgifter til offentlige behandlinger af sygdomme, der uafværgeligt kommer af at ryge enten på kort sigt eller lang sigt.

Således er det næsten en positiv tretrinsraket at dampe på en e-cigaret end at ryge.